DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Om DSB Sverige AB

DSB Sverige AB ingår i den danska koncernen DSB (Danske Statsbaner). DSB är Danmarks statliga järnvägstrafikbolag. DSB kör endast persontrafik, då den tidigare godsdelen såldes till Railion 2001. Järnvägsförvaltningen sköts numera av Trafikstyrelsen, och banunderhållet av Banedanmark.

DSB kör i princip all tågtrafik i Danmark. DSB kör på alla huvudlinjerna, och kör även Köpenhamns pendeltåg. Undantaget är vissa lokala banor och även Köpenhamns metro, där kommuner gått samman i att bilda mindre tågbolag.

Sedan 2011 är DSB Uppland operatör för Upptåget mellan Gävle och Uppsala, samt Sala-Uppsala.
I Sverige utför DSB även tågtrafik mellan Malmö och Ystad(Bornholm), IC Bornholm.


AJOUR CMS