DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Säkerhet

En hög säkerhetsnivå grundläggs i företagets verksamhetskultur, det vill säga hur varje enskild medarbetare tänker och handlar i sitt dagliga arbete.

Vi har en daglig dialog om säkerhetsarbetet. Genom att ständigt följa upp felaktigheter, förebygger vi framtida fel och misstag. All personal har ett ansvar och vi arbetar aktivt med att utveckla vårt säkerhetskunnande. Även fordonen vi använder genomgår service utifrån säkerhetstänkandet.

Säkerhetsarbetet hos DSB Uppland har som mål att förebygga olyckor och tillbud som medför skador på människor, fordon, infrastruktur och miljö.


AJOUR CMS