DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Tåg och Miljö

Tågets styrka är att det kan transportera många på en gång. Att åka tåg har alltid varit ett av de bästa transportsätten med hänsyn till föroreningar.

Tågets riktigt stora miljöfördel ligger i att det kan transportera många människor samtidigt. Ju fler vi är i tåget, desto miljövänligare blir det. Tåget erbjuder dessutom mycket hög komfort även då många reser.

Tåget kör oberoende av hur många passagerare som följer med. Det innebär att tåget kan minska föroreningarna från danska och svenska transporter ytterligare, om ännu fler väljer tåget. Även i perifera områden är kollektivtrafiken ett miljövänligt val.

I de allra flesta fall är kollektiva transporter mer miljövänliga än bilen. Och ofta är tåget det kollektiva transportsätt som belastar miljön minst av alla transportmedel – med motor vill säga.

Tåget jämfört med bilen
Tåget förbrukar mindre energi än bilen, eftersom det:
  • har ett jämnare körmönster – det vill säga tåget startar och stannar färre gånger än bilen
  • har lägre rullmotstånd – däck mot asfalt ger större motstånd än järnhjul mot räls
  • har lägre totalt luftmotstånd tack vare sin längd.

AJOUR CMS