DSB SverigeDSBFirst DanmarkDSB Uppland AB

Upptågets historia

Upptåget startades 1991 med gles trafik på den då enkelspåriga linjen mellan Uppsala och Tierp. Olika tågtyper har använts på linjen, från början trafikerades den med vagnar av typen X10.

Vid årsskiftet 1997-1998 ersattes dessa av X12 eftersom denna hade bättre komfort och att man behövde fler X10:r till Skåne och Stockholm. Vid årsskiftet 2002-2003 ersattes X12:orna av Regina. 1991-1997 byggdes järnvägen ut med dubbelspår på nästan hela sträckan Uppsala-Gävle vilket gjorde att restiderna kunde kortas, turtätheten utökas och en ny station (Tobo) invigas.

1994 hade tåget ungefär en avgång i timmen i vardera riktningen dagtid under vardagar. 1996 infördes kvällsturer, något som tidigare prövats men dragits in på grund av låg efterfrågan.

Planerna att från och med år 2000 utsträcka trafiken till Gävle fick 1997 skjutas upp på grund av att Banverket inte kunde fullfölja dubbelspårsutbyggnaden men under slutet av året kördes ändå ett par avgångar i vardera riktningen till Gävle som ersättning för indragna SJ-tåg.

2000 infördes helgtrafik och utökad kvällstrafik. 2002 kunde Banverket till slut påbörja dubbelspårsutbyggnaden vid Skutskär och Furuvik och samma år presenterade UL och SL ett förslag om att utsträcka trafiken till Upplands Väsby via Arlanda. 2006 startades så trafiken norrut till Gävle och söderut till Upplands Väsby.

Källa: Wikipedia

AJOUR CMS